Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-09-06 10:58
Waldemar Wesołowski

Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne w Legnicy

Od 29 września w Legnicy ruszają podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne.

ks. Jarosław Kowalczyk

W związku z tym, że w najbliższym czasie wielu katechetów zatrudnionych w szkołach uzyska uprawnienia emerytalne lub skorzysta z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, w roku akademickim 2018/2019 planujemy uruchomienie czterosemestralnych Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych w Legnicy.

W trosce o przygotowanie osób, które mogłyby podjąć pracę w charakterze nauczycieli religii, chcielibyśmy umożliwić zainteresowanym studiowanie teologii w Legnicy. To z pewnością wielu ułatwiłoby dojazdy na zajęcia.

Prosimy, aby zachęcać czynnych zawodowo nauczycieli, którzy – zdaniem Księży Proboszczów – mogliby uzyskać dodatkowe kwalifikacje i w przyszłości pracować, jako katecheci.

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie internetowej diecezji legnickiej, Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej oraz Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego w Legnicy.

Opiekunem naukowym studiów w Legnicy będzie ksiądz profesor Sławomir Stasiak – prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Cel studiów

Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach i szkołach podstawowych (z wyjątkiem szkół specjalnych).

Słuchacze otrzymują indeksy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Mogą również korzystać z bazy naukowo-dydaktycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Program studiów spełnia wymogi Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dnia 31 maja 2016 roku oraz Uchwały Konferencji Episkopatu Polski w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii z dnia 7 czerwca 2016 roku.

Czas trwania

Studia trwają cztery semestry (dwa lata). Zajęcia odbywają się w soboty w Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym w Legnicy (Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1).

Opłaty

Opłata wynosi 1550 złotych (za jeden semestr).

Rekrutacja

Rekrutacja na pierwszy rok trwa od 5 września do 5 października 2018 roku.

Wymagane dokumenty

– podanie i formularz osobowy (pdf) – prosimy wydrukować dwustronnie (będą dostępne na wyżej wymienionych stronach)

– życiorys,

– 3 fotografie (podpisane),

– opinia proboszcza miejsca zamieszkania (dodatkowo może być również innego duszpasterza),

– metryka chrztu,

– odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o zaliczeniu 4 roku studiów,

– osoby zakonne – zezwolenie od władz kościelnych,

– osoby zamężne (żonate) – świadectwo ślubu kościelnego.

Zapisy

Zgłoszenia należy kierować do Sekretariatu Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej:

– telefonicznie pod numerem tel. 76/ 72 44 118 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)

– e-mailowo: katechetyczny@diecezja.legnica.pl

– osobiście (Legnica, ul. Jana Pawła II 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00).


Podziel się tym materiałem z innymi: